Text u formulářů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů obchodní společností Bohemian Empire, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 054 94 745, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21944, v rozsahu údajů vyplněných v tomto formuláři, pro účely zasílání obchodních sdělení (nabídek služeb a produktů) obchodní společnosti Bohemian Empire, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. nejdéle po dobu pěti let, a to s automatizovaným a manuálním způsobem zpracování. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jsem si vědom/a svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv stanovených v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Současně souhlasím s využitím elektronického kontaktu a telefonického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Tento souhlas lze odvolat oznámením odeslaným na e-mailovou adresu společnosti info@bohemianempire.cz s předmětem zprávy "Odhlásit".