Bohemian Empire, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo: Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2
IČ: 054 94 745
DIČ: CZ05494745

zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21944.

 

Informace o využití pákového efektu u jednotlivých podfondů

Podfondy mohou využívat pákový efekt.

  

Distributor

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.cz, www.colosseum.cz.