Bohemian Empire, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
IČ: 054 94 745
DIČ: CZ05494745

zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21944.

 

Informace o využití pákového efektu u jednotlivých podfondů

Podfondy mohou využívat pákový efekt.

  

Distributoři

www.conseq.cz

www.cyrrus.cz

www.colosseum.cz