Zpět na stránku o společnosti

Základní informace o fondu

Bohemian Empire, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
IČ: 054 94 745, DIČ: CZ05494745
zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21944.

Informace o využití pákového efektu u jednotlivých podfondůPodfondy mohou využívat pákový efekt.